Prodej a nákup půdy | prodej zemědělských pozemků | prodej stavebních pozemků

  • Registrace
  • Vložit inzerát
  • Můj účet
Skip Navigation LinksProdej pudy a pozemku   dalsi   Pro kupující pozemek

Jaká byla Vaše prodejní cena orné půdy Kč/m2 ?
OBVYKLÝ POSTUP REALIZACE ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KOUPĚ

Využijte v případě, že chcete odbornou pomoc při nákupu nemovitostí na základě smlouvy o zprostředkování koupě. Spoluprací s námi můžete celý proces značně urychlit, dosáhnout nejvyšší právní jistoty realizovaného obchodu.

1Uzavření zprostředkovatelské smlouvy Vyplňte a odešlete objednávku zprostředkování nákupu lesa na stránce "Chci koupit" Na základě přijaté objednávky Vás budeme obratem kontaktovat. Seznámíme Vás s podmínkami spolupráce a specifikujeme Vaše požadavky. Jestliže dojde k dohodě, uzavřete spolu s naší společností Smlouvu o zprostředkování koupě. Ta zajišťuje serióznost průběhu obchodní transakce, obsahuje dohodnuté podmínky a zakládá oprávnění zprostředkovatele nemovitosti poptávat a jednat s prodávajícími.


2Zjištění Vašich potřeb. Zpracování Vaši poptávky Zpracování profesionální prezentace Vaší poptávky pro její marketing a pro jednání s prodávajícími. Poptávková prezentace obsahuje Vaše potřeby a požadavky na základě zaslaných informací prostřednictvím webového poptávkového formuláře a dalších doplňujících informací a požadavků.


3Marketing - vložení do systému a zveřejnění poptávky Po obdržení objednávky bude Vaše poptávka vložena na naše vlastní webové servery www.prodejpudy.cz, www.prodejlesa.cz, www.lesni-obchody.cz, www.realitinzert.cz popř. dále exportována na další významné realitní servery. V čase, kdy je Vaše nemovitost vložena do systému, provedeme párování se všemi odpovídajícími nabídkami z celé internetové sítě a s touto nabídkou seznámíme prodejce. Vaše poptávka je odesílána všem odpovídajícím prodejcům prostřednictvím e-mailu a osobní komunikace. Dále bude prováděno aktivní vyhledávání vhodných nabídek a oslovení prodejců. Pravidelný přehled o všech aktivitách spojených s Vaši poptávkou, doporučení dalších kroků a zpětná vazba od prodejců.


4Domluvení prohlídky nemovitosti s prodávajícím Zajištění doplňujících technických informací o stavu nemovitosti a domluvení prohlídky s prodávajícím. Vyjednání lepších podmínek při koupi Vaší nemovitosti a to včetně ceny. Upozornění na případné nedostatky stavu nemovitosti, právní a jiné vady, či doporučení nejvhodnějšího postupu při vyjednávání.


5Odborné zhodnocení stavu Vámi vybraných nemovitostí Důkladná fyzická prohlídka nemovitosti a stav závazků a práv třetích stran váznoucí na nemovitosti právních je podmínkou pro profesionální servis. Venkovním šetřením se zjistí objektivní stav nemovitosti, ověří se hranice majetku, stav přístupových komunikací a sítí. Přezkoumají se záležitosti majetkových práv nemovitosti.


6Rezervační smlouva (Dohoda o složení blokovacího depozita) V případě, že se kupující za dohodnutých podmínek rozhodne pro koupi nemovitosti, uzavírá s ním naše společnost rezervační smlouvu (Dohodu o složení blokovacího depozita). Na jejím základě klient skládá rezervační poplatek (Blokovací depozitum). Nemovitost je tak pro kupujícího rezervována a smluvní strany mají čas na přípravu Kupní smlouvy a případně na vyřízení financování.


7Kupní smlouva Zajištění veškerého právního servisu a poradenství - dohlédneme na správný průběh celého obchodu včetně zajištění vyhotovení KS, návrhu na vklad do KN a vypracování daňového přiznání k dani z převodu nemovitostí. Můžete také využít právní služby naši spolupracující advokátní kanceláře JUDr. Josef Pelech, Ph.D., která pro Vás zajistí veškeré potřebné úkony vč. vypracování kupní smlouvy, úschovy kupní ceny v advokátní úschově a podání na KN. Smlouva, na základě které dochází k převodu vlastnictví z prodávajícího na kupujícího. K přechodu vlastnického práva dochází zápisem do Katastru nemovitostí.


8Předání nemovitostí, Daň z převodu nemovitosti Při předání nemovitosti je sepsán předávací protokol. Daňové přiznání k Dani z převodu nemovitosti, která činí 4 % z kupní ceny, nebo ze znaleckého posudku podle toho, která je vyšší je nutné předložit daňovému úřadu do konce 3. měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do Katastru nemovitostí. Daň z převodu nem. hradí prodávající. Kupující je podle zákona ručitelem a v případě neuhrazení prodávajícím může FÚ daň vymáhat po kupujícím. Z tohoto důvodu se nechává odpovídající část kupní ceny v advokátní nebo bankovní úschově, ze které je odeslána přímo na účet Finančního úřadu.

POSTUP REALIZACE ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONKRÉTNÍ KOUPĚ

  • Jde o případy, kdy nás prodávající osloví s požadavkem zabezpečení prodeje a nalezení vhodného kupujícího bez uzavřené smlouvy o zprostředkování prodeje. Z tohoto důvodu je nutné ošetřit obchodní vztah s KUPUJÍCÍM. Tato nemovitost je již zpravidla nabízena v naší inzerci s poznámkou, že bližší informace poskytujeme pouze na základě objednávky realitních služeb na zprostředkování konkrétní koupi. Na tuto nemovitost reagujte pouze v případě, že jste ochotni s námi výše uvedenou objednávku uzavřít.

1Uzavření Objednávky realitních služeb na konkrétní koupi Před vlastní reakcí na inzerát, v kterém je uvedena podmínka poskytnutí bližších informací na základě uzavření Objednávky zprostředkování konkrétní koupě se nejprve seznamte s přiloženým textem objednávky. Pokud s textem souhlasíte, zašlete nám emailem Vaše iniciály nutné pro vyplnění objednávky a požadovanou dobu platnosti objednávky (od - do). Obratem Vám emailem zašleme vyplněnou a digitálně podepsanou objednávku certifikovaným podpisem zpět. Po přijetí objednávky 2x vytiskněte, podepište - podpis oprávněné osoby a v jednom vyhotovení zašlete zpět na naši adresu poštou. Pokud disponujete certifikovaným kvalifikovaným digitálním podpisem, můžete jej využít a objednávka je uzavřena během pár minut. Na základě obdržení Vámi podepsané objednávky Vám poskytneme další podrobné informace k prodávanému majetku vč. prohlídky a dalšího servisu, který budete potřebovat. Ceny nemovitosti uvedené v inzerci jsou vždy včetně naši provize!