Prodej a nákup půdy | prodej zemědělských pozemků | prodej stavebních pozemků

 • Registrace
 • Vložit inzerát
 • Můj účet
Skip Navigation LinksProdej pudy a pozemku   dalsi   Pro prodávající pozemek

Jaká byla Vaše prodejní cena orné půdy Kč/m2 ?
OBVYKLÝ POSTUP REALIZACE ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE

 • S námi budete mít jistotu, že svoji nemovitost neprodáte pod standardní tržní cenou

Využijte v případě, že chcete odbornou pomoc při realizaci prodeje nemovitosti na základě uzavřené smlouvy o zprostředkování prodeje s naši společností. Spoluprací s námi můžete celý proces značně urychlit, dosáhnout nejvyšší možné prodejní ceny a ušetřit si velké množství starostí.

1Uzavření zprostředkovatelské smlouvy Vyplňte a odešlete objednávku zprostředkování prodeje na stránce " Chci prodat." Po obdržení objednávky Vás budeme obratem kontaktovat. Seznámíme Vás s podmínkami spolupráce na základě Vámi vybrané varianty zprostředkovatelské smlouvy. Jestliže dojde k dohodě, uzavřete spolu s naší společností zprostředkovatelskou smlouvu. Ta zajišťuje serióznost průběhu obchodní transakce, obsahuje dohodnuté podmínky a zakládá oprávnění zprostředkovatele nemovitosti nabízet a jednat se zájemci.


2Předání potřebných podkladů Pro úspěšnou realizaci prodeje je vhodné mít připraveny tyto podklady: Seznam parcel a příslušnost k.ú., fotografie, popř. zpracovaný znalecký posudek úřední ceny pro účely daně z převodu z nemovitostí.
Výše uvedené podklady můžete přiložit do online objednávky, zaslat v příloze samostatného emailu, nebo poštou.


3Prohlídka nemovitosti Venkovním šetřením se zjistí aktuální stav nemovitosti pro přípravu kompletní nabídky.


4Zpracování prodejní prezentace nemovitosti Zpracování profesionální prezentace Vaší nemovitosti pro její marketing a pro jednání se zájemci. Prodejní prezentace obsahuje veškeré obecné, ale i technické informace, fotodokumentaci, práva a závazky třetích stran, mapové podklady, výpis z KN.


5Marketing - vložení do systému a zveřejnění prodeje Vaší nemovitosti Do 10 hodin od podepsání smlouvy o zastoupení je Vaše nemovitost vložena na naše vlastní webové servery www.prodejpudy, www.prodejlesa.cz, www.lesni-obchody.cz, www.realitinzert.cz popř. dále exportována na další významné realitní servery. V čase, kdy je Vaše nemovitost vložena do systému, provedeme párování se všemi odpovídajícími poptávkami z celé internetové síti. S touto nabídkou seznámíme také všechny naše investory a potencionální zájemce, které máme v naši rozsáhlé databázi. Dále bude prováděno aktivní vyhledávání a oslovení nových potencionálních investorů a soukromých osob. Pravidelný přehled o všech aktivitách spojených s prodejem Vaší nemovitosti, doporučení dalších kroků a zpětná vazba od zájemců.


6Rezervační smlouva (Dohoda o složení blokovacího depozita) V případě, že se zájemce za dohodnutých podmínek rozhodne pro koupi Vaší nemovitosti, může uzavřít s naší společností rezervační smlouvu (Dohodu o složení blokovacího depozita). Na jejím základě klient skládá rezervační poplatek (Blokovací depozitum). Nemovitost je tak pro zájemce rezervována a smluvní strany mají čas na přípravu Kupní smlouvy.

7Kupní smlouva Smlouva, na základě které dochází k převodu vlastnictví z prodávajícího na kupujícího. K přechodu vlastnického práva dochází zápisem do Katastru nemovitostí. Vypracování KS, návrhu na vklad do KN a zpracování přiznání k dani z převodu nemovitostí běžně zajišťujeme v rámci uzavřené zprostředkovatelské smlouvy. Také spolupracujeme s renomovanou právní kanceláří JUDr. Josef Pelech, Ph.D., která pro Vás na základě Vašich požadavků zajistí veškeré potřebné úkony vč. vypracování kupní smlouvy, úschovy kupní ceny v advokátní úschově a podání na KN.


8Předání nemovitostí, Daňové přiznání Při předání nemovitosti je sepsán předávací protokol. Daňové přiznání k Dani z převodu nemovitosti, která činí 4% z kupní ceny nebo ze znaleckého posudku podle toho, která je vyšší, je nutné předložit daňovému úřadu do konce 3. měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do Katastru nemovitostí. Daň z převodu nemovitostí hradí prodávající. Kupující je podle zákona ručitelem a v případě neuhrazení prodávajícím může FÚ daň vymáhat po kupujícím. Z tohoto důvodu se nechává odpovídající část kupní ceny v advokátní, nebo bankovní úschově, ze které je odeslána přímo na účet Finančního úřadu. Pokud prodávající vlastní nemovitost po dobu kratší než 5 let, musí zaplatit také daň z příjmu.

9V rámci uzavřené zprostředkovatelské smlouvy zajišťujeme zdarma:


 • Komplexní odborné a ekonomické poradenství související s prodávaným majetkem
 • Zjištění tržní hodnoty (neboli ceny obvyklé) nabízené nemovitosti
 • Zpracování nabídkové prezentace, marketing, oslovení investorů, jednání se zájemci, zajištění prohlídek
 • Zajištění rezervace nemovitosti zájemci
 • Zpracování návrhu Kupní smlouvy
 • Zpracování návrhu na vklad do Katastru nemovitostí
 • Zpracování přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí
 • Poradenství v oblasti daně z příjmů
Nabízíme i zajištění vypracování znaleckého posudku ceny zjištěné pro daňové účely. Tento posudek si objednávající ovšem hradí sám. Taktéž si objednávající hradí služby advokáta, nebo notáře spojené s úschovou kupní ceny.
Naše provize
Zprostředkovatelské typy smluv + ostatní typy smluv