www. prodej půdy.cz

Kompletní servis při nákupu, prodeji, ocenění a směně zemědělských pozemků ... Rozsáhlá databáze investorů ... Nabídky x poptávky web . Neváhejte nás kontaktovat

Pro kupující (nabyvatele)

OBVYKLÝ POSTUP REALIZACE ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KOUPĚ

Využijte v případě, že chcete odbornou pomoc při nákupu zemědělských nemovitostí na základě smlouvy o zprostředkování koupě. Ta zajišťuje serióznost průběhu obchodní transakce, obsahuje dohodnuté podmínky a zakládá oprávnění zprostředkovatele nemovitosti poptávat a jednat s prodávajícími. Spoluprací s námi můžete mít celý proces pod odbornou kontrolou, dosáhnout nejvyšší právní jistoty a ušetřit si spoustu času a starostí.
1. Uzavření zprostředkovatelské smlouvy

Vyplňte a odešlete objednávku zprostředkování nákupu zemědělských nemovitostí na stránce "Chci koupit". Na základě přijaté objednávky Vás budeme obratem kontaktovat a zašleme vám návrh smlouvy o zprostředkování a seznámíme Vás s podmínkami spolupráce.

2. Zpracování prezentace Vaši poptávky - vložení do systému a zveřejnění

Zpracování profesionální prezentace Vaší poptávky pro její marketing a pro jednání s prodávajícími. Poptávková prezentace obsahuje Vaše potřeby a požadavky na základě sdělených, nebo zaslaných informací prostřednictvím webového poptávkového formuláře. Následně bude Vaše poptávka vložena na naše vlastní webové servery www.prodejpudy.cz, www.realitinzert.cz, www.prodejlesa.cz, popř. dále exportována na další významné realitní servery. V čase, kdy je Vaše nemovitost vložena do systému, provedeme párování se všemi odpovídajícími nabídkami z celé internetové sítě a s touto nabídkou seznámíme prodejce. Vaše poptávka je odesílána všem odpovídajícím prodejcům prostřednictvím e-mailu a osobní komunikace. Dále bude prováděno aktivní vyhledávání vhodných nabídek a oslovení prodejců. Pravidelný přehled o všech aktivitách spojených s Vaši poptávkou, doporučení dalších kroků a zpětná vazba od prodejců.

3. Sjednání prohlídek nemovitosti s prodávajícím, zhodnocení stavu nemovitostí

Zajištění doplňujících technických a právních informací o stavu nemovitosti a domluvení prohlídky s prodávajícím. Vyjednání lepších podmínek pro koupi Vaší nemovitosti. Upozornění na případné nedostatky stavu nemovitosti, právní a jiné vady, či doporučení nejvhodnějšího postupu při vyjednávání. Venkovním šetřením při prohlídce se zjistí skutečný aktuální stav nemovitosti, ověří se hranice majetku, terénní podmínky, stav přístupových komunikací apod.

4. Kupní smlouva

Smlouva, na základě které dochází k převodu vlastnictví z prodávajícího na kupujícího zápisem do Katastru nemovitostí. Vypracování kupní smlouvy včetně návrhu na vklad do KN je v případě řešení bez advokátní úschovy kupní ceny v rámci zprostředkovatelské služby zdarma. V případě, že některá se smluvních stran požaduje advokátní, nebo notářskou úschovou kupní ceny, službu za tuto činnost hradí ta strana, která ji požaduje. Spolupracujeme s renomovanými právními kancelářemi, a notářskými úřady, které pro Vás zajistí veškeré potřebné úkony související s převody nemovitostí.

5. Předání nemovitostí, daň z nabytí nemovitých věcí, znalecký posudek

Předání nemovitosti kupujícímu se obvykle děje okamžikem zápisu vkladu do KN a zaplacením kupní ceny. Do této doby se oba účastníci převodu v KS zavazují, že nebudou nakládat s nemovitostmi způsobem, který by zhoršoval jejich stav. Daň z nabytí nemovitých věcí činí 4 % ze základu daně, který vychází z tzv. nabývací hodnoty. U převážné většiny kupních i směnných smluv se tato nabývací hodnota stanoví porovnáním sjednané kupní ceny a srovnávací daňové hodnoty. Vyšší z nich je nabývací hodnotou, od které se odvíjí základ daně a vypočítává daň. Daňové přiznání je nutné předložit finančnímu úřadu v místě, kde se nachází nemovitost do třech měsíců od zápisu vkladu do KN a v tomto termínu také daň zaplatit. Daň z převodu nemovitostí hradí kupující. Kupující je povinen také u vyjmenovaných nemovitostí doložit Fú znalecký posudek. Zpracování daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí zajišťujeme v rámci uzavření zprostředkovatelské smlouvy zdarma.

prodej pudy

Navštivte naše další weby:

Bohemia Brethren, s.r.o.
- web společnosti
Aukce pozemků
- aukční portál pozemků
Prodej lesa
- obchody s lesními pozemky
Realitinzert
- bezplatná realitní inzerce
Aukce dříví
- elektronická aukce surového dříví